PRODUKTER

Vår tillverkning är certifierad enligt SS-EN 1090-1 och SS-EN ISO 3834-2, vilket ger oss rätten att CE-märka våra produkter. CE-märkning av bärverk i stål är ett lagkrav i Sverige sedan 2014 i enlighet med CPR, Byggproduktförordningen.

Tillverkning av bärande stålkonstruktioner utförs enligt standarden SS-EN 1090-2. Beroende på vad en stålkonstruktion skall användas till klassificeras noggrannheten i utförandet i fyra utförandeklasser, EXC. BJ Svets & Anläggning AB är ett av ett fåtal företag i landet som är certifierade för samtliga utförandeklasser, EXC 1-4.

CEMark   

 

balk

STOMMAR

Tillverkning och montage av stålstommar har alltid varit kärnan i vår verksamhet. För att stärka vår konkurrenskraft inom detta område ytterligare görs kontinuerliga satsningar och investeringar, både inom utrustning och HR.

Pelare och balk, stora som små, korta som långa, lätta som tunga- vi har kapaciteten att klara av det mesta! Vi är gärna med redan i projekteringsstadiet och föreslår optimala lösningar för just Ert projekt!

storSvets

SVETSAD BALK

Konventionella valsade stålbalkar i all ära, men ibland är dessa inte den optimala lösningen. Beroende på lastförhållanden, balkens egenvikt och geometri kan det i många fall vara lönsamt med en skräddarsydd balk med svetsat tvärsnitt.

Vi tillverkar alla tänkbara varianter av balkar med svetsat tvärsnitt. De vanligaste för oss är sk. hattbalkar, ofta benämnda som HSQ (Hedlunds Svetsade Q-balk). En annan vanlig produkt är traversbanor med ett svetsat I-tvärsnitt.
Vi dimensionerar och tillverkar utifrån kundens behov och önskemål, välkommen med Er förfrågan!

 

 svetsadeStalbalkar

 

C-balk

C-PROFILER

I flervåningsbyggnader används ofta asymmetriska U-profiler som upplag för håldäcksplattor i betong, MKC- och NSC-balkarna är vanliga exempel på detta. Vi dimensionerar och tillverkar C-profiler utifrån kundens behov och önskemål. Balkarna levereras antingen som metervara för vidare bearbetning eller helt färdiga för montage, vi utför gärna håltagning, svetsning, skärning och ytbehandling.

Specifikation

tillverkning_blur

INGJUTNINGS- OCH MONTAGEGODS

Vi tillverkar och levererar ingjutningsgods och montagegods, både till fabriker och direkt till byggarbetsplatsen. Exempel på produkter är fotplåtar med påsvetsad armering, bockad armering, väggkopplingar, pallningsplåtar och brickor.

Svetsning av armering är en säregen process och skiljer sig en hel del från svetsning i vanligt kolstål. Vi utför kvalificerad svetsning i armering enligt SS-EN ISO 17660.

Tack vare vårt flexibla arbetssätt och geografiska läge kan vi ofta leverera mindre beställningar redan dagen efter, medan andra kanske behöver två veckor på sig. Undvik onödiga stopp i bygget, hör med oss istället!

 

  

 ingjutning

KONTAKT

Kontor: Mästarvägen 2
Fabrik: Plogstigen 3
645 41 Strängnäs
E-post: info@bjsvets.se
E-post ekonomi: ekonomi@bjsvets.se

BJ_svets

© BJ Svets & Anläggning | Design: Grafoma Tryck & Design

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter: HÄR